Av. Osman ALTUNTAŞ (Ortak)

OSMAN ALTUNTAŞ (ANKARA BAROSU SİCİL NO:28397)

1992 Ankara doğumludur. Ayyıldız Anadolu Lisesinden 2010 yılında mezun olmuş aynı yıl Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitime başlayarak 2014 yılında lisans eğitimini de tamamlamıştır.

2012 yılında Seyhan Hukuk Bürosunda öğrenci/stajyer olarak çalışmaya başlamış 2 yıl süre ile iş ve eğitim hayatını başarılı bir şekilde devam ettirmiştir.

Mezuniyet sonrası resmi stajını da büromuzda tamamlayarak Ankara Barosu 28397 sicil numarası ile kadromuzda avukat olarak görevine devam etmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Ticaret hukuku-Şirketler Hukuku

 • Şirketin ticaret sicil kuruluşundan, kurumsallaşması ile tasfiyesine kadar her aşamada danışmanlık hizmeti,
 • Ekonomik sıkıntı yaşayan şirketlerin yönetimi,
 • Şirketlerin satımı, alımı, birleşmesi (evliliği) ve ayrılması hususlarında hukuki yardım ile prosedürlerin takibi ve tamamlanması,
 • Ticari alacakların takibi ve ticari davalar ile sözleşmelerin tanzimi ile yorumlanması ve sonuçlandırılması,
 • TTK da yeni düzenlenen Esnafın büyümesi ile tacir sıfatı almasına kadar geçen sürecin takibi ve danışmanlığı,

İcra ve İflas Hukuku

 • İlamlı ve ilamsız takiplerin başlatılması ile tahsilat süreci ve sonuçlandırılması,
 • Kıymetli evrakların tahsilinin takibi ile, bunlara ilişkin açılan davaların (imzaya itiraz, menfi tespit, istirdat, itiraz, yetki vb.) açılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • İhale ve satış işlemleri,
 • İcra-iflas suçları,
 • Tasarrufun iptali,
 • Konkordato,
 • İflas erteleme,

Aile ve Miras Hukuku,

 • Süreçlerin uzaması ve tarafımızca aile birliğine verilen önem nedeni ile yalnızca büromuzda mevcut portföyü bulunan müvekkillerin boşanma, velayet, nesep vb. davaların mümkün olduğunca sulhen, bu mümkün değil ise hukuki süreçle çözümlenerek tamamlanması,
 • Muvazaa nedeni ile açılan ve saklı paya ilişkin açılan davalar,
 • Veraset ilamının tanziminden murisin aktif-pasif malvarlığının tespiti, izaleyi şüyu ile mirasçıların paylarına kavuşmasına kadar devam eden süreçte hukuki danışmanlık,
 • Vasiyetname düzenlenmesi,

İş Hukuku

 • İşe iade davaları ve kısıtlı olan sürelerde yapılması gereken ilgili başvurular,
 • Her türlü işçi alacağının tahsili için açılan davalar ile ilamın icrası ve işçinin alacağına kavuşmasına kadar geçen sürecin takibi ve tamamlanması,
 • İşveren vekilliği ile iş kazalarına ilişkin maddi-manevi tazminat davaları,

İdare Hukuku

 • KİK başvurusu ve takibi ile kararlara itiraz,
 • İptal davaları ile yürütmeyi durdurma talebi, tam yargı (tazminat) davaları,

Faaliyet Alanlarımız