İCRA-İFLAS HUKUKU

Pek çok işletme  ve şirket  doğmuş ve doğacak  alacaklarını hatalı sözleşme  düzenlemek veya eksik unsurlar nedeniyle yıllarca tahsil edememektedir. Önleyici hukuk prensibimiz ve öngörülerimiz, sözleşme yapılacak şirkete ilişkin analizlerimiz doğrultusunda  sözleşmeleri  teminata bağlamak, Borcun tahsili aşamasını en aza indirmek, Borçlunun mal varlığını boşaltması halinde tasarrufun iptali ve muvazaa davaları açmak,

  • Borca itiraz ve menfi tespit,
  • Borçtan kurtulma ve haksız haciz nedeniyle tazminat davaları,
  • Alacakların  takibi,
  • İtirazın iptali davası,
  • İhtiyati tedbir,
  • İhtiyati haciz davaları açmak.

Faaliyet Alanlarımız