TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU
Compliance Kavramı ve Anonim Şirketler

Bir şirketin kuruluş aşamasından başlamak üzere tüm süreçlerinde yanınızdayız. Özellikle kriz dönemlerinde hukuki danışmanlık ve acil hukuksal tedbirlerin alınması, ortaklar arası ilişkilerin tesisi, iflas, iflas erteleme ve konkordato işlemlerini sizin için olabildiğince hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözüyoruz.

Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile aile şirketleri başta olmak üzere şirket yönetiminde ve işleyişinde kurumsal yapılanma ve işleyişi konusunda hizmet sunmaktayız.

Günümüz şirketlerinin geniş yönetim kadroları ve güvene dayalı yetki devrinden kaynaklanan güveni kötüye kullanma nedeniyle, başta yönetim kurulları ve şirket müdürleri, vekiller, şirketlerde kendi menfaatlerine işlem yapmaktadırlar, bu gibi durumlara ilişkin araştırma ve bu kişiler hakkında cezai takibat yapılmasını sağlayabiliriz.

Şirketlerin kurumsallaştırılması işlemleri, şirket kara deliklerinin tespiti, şirket alacaklarının tahsili, dava açma ve takibi, borca batık şirketlerin hukuksal koruması alanlarında uzaman kadromuzca hizmet verilmektedir.

Faaliyet Alanlarımız