Av. Mustafa KORKMAZ (Ortak)

AV.MUSTAFA KORKMAZ (ANKARA BAROSU SİCİL NO: 15757)

1976 Bolu-Mudurnu doğumludur, Bolu İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur. 18/09/2002 tarihinden itibaren Ankara Barosunda avukatlık yapmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

İş Hukuku

 • Şirketlerde personel istihdamı hususunda temel koşulları oluşturmak, buna ilişkin sistem geliştirmek
 • 4857 Sayılı Kanunun 21. Madde kapsamındaki işe iade davaları
 • İşçilik alacaklarına ilişkin davalar
 • Meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi bakımından önleyici iş güvenliği prosesini aktif hale getirmek
 • Meydana gelmiş iş kazaları neticesinde oluşacak tazmin talepleri ile ilgili gerekli hukuksal önlemleri oluşturmak ve buna ilişkin davaları takip etmek

Enerji Hukuku

 • EPDK nezdinde bulunan bazı HES projelerinde birden fazla şirketin vekilliğini yapmakta ve gerek kamulaştırma sürecini ve gerekse EPDK nezdindeki süreci işletmektedir.
 • TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) ile çalışmakta olan, Enerji İletim Hatları imalat ve montajını yapan dokuz firmanın kurum ile ilgili hukuksal sorunlarını yönetmektedir.

Ticaret hukuku-Şirketler Hukuku

 • 2012 Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunun şirketlere yüklediği yükümlülükler ile ilgili olarak genel bir çalışma yapmakta olup, bu konuda müvekkil şirketlere brifing hizmeti verilecektir.
 • Şirketlerde azınlık haklarının kullanımı ve bunlara ilişkin davalar
 • Şirketlerin tasfiyesine ilişkin davalar
 • Ticari sözleşmelerin tanzimi ve yorumlanması

İcra-İflas Hukuku

 • Çek, bono, fatura, mahkeme kararlarına, sözleşme ye dayalı alacakların icra takipleri ve tahsili
 • Alacaklıdan mal kaçırma faaliyetlerinin tespiti ve malların geri getirilmesi tasarrufun iptali
 • İflasın ertelenmesi kararı müracaatları

Aile Hukuku ve nesep Davaları

 • Sürekli şekilde vekilliğini yapmış olduğumuz özel kişiler dışında olmamakla birlikte mevcut müvekkil portföyünde yer alan kişilerle ilgili boşanma,velayet, nesep vb. konuların çözümü

İhale Mevzuatı

 • Kamu ihale kanunu kapsamında yapılacak itiraz ve şikayet başvurularının takibi

Faaliyet Alanlarımız