YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZNİ ALMASI
Çalışma izni

            Türkiye’de yabancıların çalışma izni 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda düzenlenmektedir. Bu kanunla ilgili olarak “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” de 28 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Türkiye’de çalışma izni almak için eğer Türkiye’de bulunuyorsanız en az 6 aylık geçerli vize başvurunuzun olması gerekir. Eğer geçerli vizeniz varsa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına online başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuru, 99 ile başlayan T.C Yabancı Kimlik Numarası ile yapılır. Çalışma izni alabilmek için belli harçlar yatırılır. Ve gerekli incelemer yapılır.

Başvurular değerlendirilmekte ve işyeri veya işletme üzerinden verilmektedir.  Bazı istisnaları bulunmakla birlikte genel kural bir işyerinde bir yabancının çalışabilmesi için 5 Türk vatandaşının çalışıyor olması gerekliliğidir.

Çalışma izni alabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Bu hususlardan birisi çalışmak istediğiniz alanın çalışma izni verilmeyen alanlardan birisi olup olmadığıdır:

Yabancıların Türkiye’de Çalışmasının Yasak Olduğu Meslekler Hangileridir?

Yabancılar Türkiye’de bazı alanlarda çalışamazlar. Bu alanlar, avukatlık, noterlik, turist rehberliği, eczacılık, veterinerlik, diş hekimliği, özel güvenlik görevlisi, Kabotaj Kanunu kapsamındaki bazı işler ve gümrük müşavirliğidir.

Doktor ve hemşireler ise Türkiye’de Sağlık Bakanlığından alınacak mesleki yeterlilik izni ile ve eğer lisans eğitimi yurtdışındaysa diploma denkliği ile birlikte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığına başvurabilirler.

Bir diğer önemli husus ise geçerli vizenin olmasıdır. İlgili yönetmeliğin 7.maddesinde “Turistik vize ya da çalışma amacı dışındaki vizelerle veya iki ülke  arasındaki vize muafiyeti programı ve diğer vize kolaylıklarından yararlanarak Türkiye’ye gelmiş olan ve ikamet tezkeresi olmayan yabancıların, çalışma izni için yurt içinden başvuruları alınmaz” denmektedir.

            Bütün bunların yanı sıra, ülke ekonomisine katkı sağlayacak, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak profesyonel meslek sahipleri öğrenim süreci haricinde Türkiye’de kesintisiz 5 yıl ikamet ettiyse bağımsız çalışma iznine başvurabilirler.  Burada kesintisiz kavramına da değinmek gerekir. Kesintisiz ikamet, zorunlu nedenler hariç olmak üzere yurtdışında kalış süresinin yılda 6 ayı geçmemesi ve toplamda 5 yılda 1 yılı geçmemesi anlamına gelmektedir.  Eğer Türkiye’de çalışma iznine başvuracaksınız, hak kaybına uğramamanız ve süreci daha hızlı ve doğru olarak tamamlayabilmeniz için uzman bir avukata başvurabilirsiniz!

Faaliyet Alanlarımız