Uluslararası Ticarette Standardizasyon İlkeleri

Uluslararası Ticarette Standardizasyon İlkeleri

Standartları tanımlamanın en iyi yolu, tipik olarak ihracat – ithalat veya transit faaliyetlerinde taraflarca kullanılacak bir “referans sistemi” dir. Standartlar, ürün, hizmet ve kuruluşlarla ilgili teknik şartnameleri, bunların kalitesi, kullanımı ve hakları da dahil olmak üzere garanti eder. Bununla birlikte, bir düzenleme veya direktif olarak belirtilmedikçe, kullanımları gerekli değildir. Bu standartlar genellikle bir ülkeden diğerine değişir, ancak DTÖ veya AB gibi Gümrük Birlikleri gibi büyük uluslararası ticaret kuruluşları, yanlış anlaşılmaların sayısını azaltmak veya yukarıda belirtilen ticari faaliyetlerle ilgili anlaşmazlıkları çözmek için bu standartları genelleştirme eğilimindedir.

Bir dizi ilgili standardizasyon organı vardır:

Bunlardan biri ISO – Uluslararası Standardizasyon Örgütü’dür. Standartları Küresel Düzeyde uyumlaştırmayı amaçlamaktadır. Küresel Mutabakat Çerçevesinde ayrıntılı olarak ele alındığında, Uluslararası Ticaret Çerçevesinin rasyonalizasyonuna katkıda bulunur.

ISO 1947 ‘de kurulmuştur. Varlığı süresince, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Uluslararası Elektro – Teknik Komisyonu (IEC) ile bağlantılı telekomünikasyon ve elektroteknik mühendislik alanları dışında, birçok ülkede ve neredeyse her teknoloji ve ekonomi alanında tanınan 19.5 uluslararası standart yayınlamıştır. Bu standartlar, ürün ve hizmetlerin yanı sıra genel ekonomiyi iyileştirmeyi amaçlayan sağlam uygulamalar için spesifikasyonlar sağlar.

ISO, 160 ‘tan fazla ülkeden ulusal standardizasyon kuruluşlarından oluşmaktadır. ISO, Avrupa Standardizasyon Komitesi ile birlikte çalışmaktadır. Böylece, bu standartlar hem Avrupa’da hem de dünyanın geri kalanında uygulanabilir.

Farklı standart türleri vardır:

Standartlar, uluslararası ekonomik aktörler için ortak bir tanım kümesi tanımlamaya izin verir. Üreticiler, tüketiciler, taşıyıcılar vb. Buna ek olarak, taraflar arasındaki uygulamaları netleştirmeye ve uyumlu hale getirmeye izin verir. Bu standartlar, küresel ticareti kolaylaştırmayı amaçlamaktadır, böylece servet artışına yol açacak daha fazla miktarda operasyona izin vermektedir. Bunun dışında genel olarak hayatı kolaylaştırırlar. Bu standartlar referans doküman olarak kullanılmaktadır. Esasen ithalat – ihracat faaliyetleri konusunda piyasaların kabul ettiği bir fikir birliğidir. Bu standartlar mallar, hizmetler veya yönetim sistemleri ile ilgili olabilir, örneğin kalite yönetimi ile ilgili: ISO 90001 veya Çevre Yönetimi ile ilgili ISO 14001.

Standartlar yönetmeliklerle karıştırılmamalıdır. Yönetmelikler hükümetler arası otoriteler tarafından oluşturulur ve zorunludur, diğer yandan yukarıda belirtilen standartlar taraflarca kararlaştırılan ilkelerdir ve zorunlu değildir. Standartlar, şirketlerin ürün ve hizmetlerin güvenliği ve kalitesi ile ilgili beklentileri karşılamalarını sağlar, böylece şirketler ürün ve hizmetlerini geliştirebilirler. Standartlar, referans olarak listelenmeleri durumunda düzenlemeleri destekleyebilir.

Bir pazara başarılı bir şekilde girmek için, tüm standartlara uymanız gerekir. Şirketler, standartların hedefleri ve ihtiyaçları ile tutarlı olduğundan emin olmaya çalışıyorlar. Bir şirket, piyasaların gelecekte ne isteyeceğini tahmin etmek ve mal hizmetlerini korumak için standardizasyona ilgi duyabilir. Böylece standartlar piyasalara katkıda bulunur, dünyadaki genel zenginlik seviyelerini artırmaya izin verir. Standardizasyon kurallarına uyan şirketlerin yeni pazarda başarılı olma olasılığı daha yüksektir.