Türkiye’de Turkuaz Kart Nasıl Alınır?

Türkiye’de ikamet edebilme ve çalışma izni anlamına gelen ve şartlar tamamlandıktan sonra Türk vatandaşlığına geçişin çok daha kolay olduğu uygulamanın adı “Turkuaz Kart” uygulamasıdır. Turkuaz Karta ilişkin hususlar 17 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe giren Turkuaz Kart yönetmeliği ile ortaya konmuştur.

Bu yönetmeliğe göre Turkuaz Kart sahibi olabilmek için aşağıdaki şartlar gereklidir:

“Turkuaz Kart;

a) Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,

b) Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,

ç) Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,

d) Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan yabancılara verilebilir.”

Turkuaz Kart başvurusunda bulunmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na veya Türkiye’nin yurtdışı temsilciliklerine başvurmak gerekmektedir. Bu işlemler vekalet verilerek bir hukuk bürosu aracılığıyla da yapılabilmektedir.