2023 yılında Yapay Zekanın Geleceği – Yapay Zekada En Önemli 8 Gelişme

2023 yılında Yapay Zekanın Geleceği – Yapay Zekada 8 gelişim.

Yapay Zeka çok büyük bir yol katetmiştir. Basit sorulara cevaplar ve satranç oyunlardan, iş dünyasındaki karmaşık sorunlarının çözümüne ve gelecekteki gidişatlarının öngörülerine kadar geldi. Yapay zekanın yol açtığı geniş çaplı işsizlik kaygılarına rağmen, üretim zincirlerinin ve işlemlerinin yapay zeka sayesindeki otomasyonu kaçınılmazdır. Şirketler halihazırda yapay zekadaki en son gelişmelere yatırım yaparak müşteri hizmetlerini iyileştirmeye ve veri toplamayı hızlandırmaya çalışıyorlar. Bu kılavuz, yapay zekayla ilgili olan mitleri ortadan kaldırmayı ve 2023 yılındaki en önemli 8 yapay zeka gelişmeyi dikkate alarak bu gidişatları daha iyi anlamaya çalışıyor.

2023’te Yapay Zekada en önemli 8 gelişme

Az kodlu ve çok kodlu yapay zeka

Gartner yapay zekanın yeni az kodlu kullanıcıların yapay zekanın kodlu optimizasyonun 2026 yılına kadar %80’ni oluşturmasını bekliyor. Teknik olmayan personelin yapay zeka dünyasındaki daha büyük rolü bu teknolojinin birçok alandaki kullanımını kolaylaştıracaktır. Kodsuz platformlar, örneğin Sway AI, proje yöneticilerin yapay zeka optimizasyonu hızlandırmalarına yardımcı olacaktır. Büyük ve Orta ölçekli şirketlerin yarısı kadar halihazırda az kodlu yazılım faaliyetleri uygulamaktadırlar, bu gelişmeler IT uzmanlarından ve destek ekiplerine olan ihtiyacını azaltacaktır.

Gelişmiş Analizinin Büyümesi

Gelişmiş Analiz veri oluşumu ve hazırlama ile ilgili olarak yapay zeka araçlarını güçlendiriyor. Makine Öğreniminin kullanımı ve Doğal Dil İşleme kullanarak, verileri bulmak için sıkça kullanılan araçlar güçlendirilecekler. Her sektör halihazırda gelişmiş veri analizi için uygulama metodunu bulmuştur, bu durum Gelişmiş Veri Analizini 2023 yılında Yapay zekadaki en önemli gelişmelerden biri haline getirmektedir. Gartner’a göre 2025 yılına kadar tüm verilerin %75’i gelişmiş veri analizi teknikleri tarafından üretilecektir. Bu büyüyen veri kültürü iş dünyasındaki kullanıcıların ve şirket yöneticilerin verilere erişim kazanmalarına ve kritik değişikliklerin sürecini otomatik hale getirip onların kullanımı için uzmanlığa ihtiyacını kaldırır.

Yapay Zeka Üzerinden Sibergüvenlik

2022 yılında ABD’de hack’ların ortalama maliyeti 9,44 milyon dolara denk gelmiştir. Elktrik Sibergüvenlik 2022 raporunda aynı zamanda tüm küçük ölçekli işletmelerin %67’sinin birden fazla heklemeyle karşılaştığını bildirmiştir, yapay zekadaki yeni gelişmeler ise bu durumu etkileyebilir. Yapay Zeka işçilerin denetimi için kullanılabilir çünkü çalışanların bilgi işçilerin %51 uzaktan çalışmaktadır. Üstelik, gelişmiş denetim uygulamaları bilişim sistemlerinin internet araçları, uygulamaları ve serverları entegre edip, sadece çalışanların denetiminde yardım etmekle kalmayıp aynı zamanda bulut teknolojilerle ilgili olan sorunlara ani çözümleri de getirebilir.

Sanatta Yapay Zeka

MidJourneyAI makine öğeriniminin algoritmalarıyla tüm dünyayı sarsmıştır. Bunlar metinleri kullanarak benzersiz resimler yapabilirler, bunu önceden yüklenmiş çok büyük miktarda veri kullanarak yapmaktadır. Yapay zeka sanatı inanılmaz şeffaflığını, ileri bilgisayar sistemlerini kullanarak geliştirecektir. Otomatikleşmiş içerik hazırlama sistemi daha fazla sayıda insana cazip gelecek olan içeriği hazırlayacaktır ve daha da bilgilendirici içeriğin ortaya çıkmasına sebep olacaktır ve dolayısıyla 2023’te yapay zekadaki en önemli gelişmelerden olacaktır.

İnsanlarla Yapay Zeka Arasında Daha Fazla İşbirliği

Nature Machine Intelligence’sın gerçekleştirdiği bir çalışmasına göre gelecek insanlarla yapay zeka arasındaki işbirliğinde yatıyor, birinin diğerinin yerini almasında değil. Yapay zekayla donatılmış bilgisayarların kullanımı insanların artık sürekli tekrarlanan faaliyetlerde bulunmamaları gerekeceği anlamına geliyor. Bu gelişmelerin bazıları halihazırda aşağıdaki sektörlere girmişler:

  • Sağlık – Daha fazla deneme aracı kullanılabilir, robotların gerçekleştirdiği cerrahi müdahalelerin sayısındaki artış
  • Tarım sektörü – Yapay zeka tarafından tohumların nerede gömüleceğine dair karar verilmesi, farklı hayvan ve bitki türlerinin takibi
  • Otomatikleşmiş Sektör – Otomatikleşmiş araba üretimi, kontrol sistemlerinin ve üretim zincirlerinin otomatikleşmesi

Üretici Yapay Zeka ve Kişiselleşme

ChatGPT 3’ün büyük ünü, aynı zamanda dil modellerinin potansiyelini gözümüzün ucuyla görmemize izin verdi. Aynı zamanda dil modellerinin reklam içeriklerinin sayısındaki artışındaki önemini görmemize yardımcı oldu. Dolayısıyla yapay zeka üzerinden hiper-kişiselleştirme yapay zekadaki en önemli gelişmelerinden biridir. Yapay zeka derin sinirsel ağ kurulumunda, sesli, video ve fotoğraf analizdeki gelişmeleri birleştirir. Bu gelişme eğlence ve e-ticaret alanlarını son derece ciddi bir şekilde etkileyecektir.

Uç Hesaplama Yapay Zekası

Yapay Zeka Uç Hesaplama ile karşılaşınca ‘’Yapay Zeka Uç Hesaplaması’’ ortaya çıkar – bilgisayar hesaplamalardaki bir sonraki adım. Bu adım veri analizi sürecini merkezsizleştirecektir. Uç hesaplama veri analizini verilerin kaynağına yaklaştırıyor bu da veri kaynaklarından gelen verilerin aniden analiz edilebileceği anlamına gelmektedir. Uç hesaplama henüz ilk aşamalarında olsa da, uç hesaplama pazarının 2027 yılına kadar 3 milyar doları aşması bekleniyor. Öyle olsa da, nesnelerin interneti araçların gitgide daha fazlası uç hesaplamadan faydalanmaktadır. Aslında, uç hesaplama yapay zekanın ünü rekor seviyelere çıkmaktadır çünkü kullanılan enerjinin miktarını yerel analiz üzerinden dramatik bir şekilde azaltmaktadır ve veri güvenliğine ilişkin dış bilgisayar sistemlerine verilerin yüklenmesinden dolayı kaygılarını ortadan kaldırmaktadır.

Dijital İkizler

Dijital İkizler, dijital haline getirilen gerçek dünyadan bir nesne anlamına geliyor. Böylece fiziki nesnelerin simülasyonu gerçekleştirip aynı anda onları denetleyebilir. Gitf dosya formatı dijital ikizle generatif yapay zeka arasındaki sinerjinin bir sonucudur. Aslında, bu 3D nesnelerin bir bilgisayar uygulamadan diğerine aktarılmasını kolaylaştırmıştır. Ek olarak, imalatta üretim zincirlerinin optimizasyonu, prototiplerin testleri ve mimari tasarım konseptlerin gelişimi, insanların sağlığının denetimi – hepsi dijital ikiz teknolojisinin ürünleridir. Bently, Siemens ve General Electric gibi firmalar halihazırda metaverse altyapısında yerlerini, dijital ikizler uygulamalarında dijital noktaları birleştirerek, belirlediler.

Seyhan Huku Bürosu yapay zekadaki en son yenilikleri takip etmektedir. Bu metin Bishawadeep Mitra tarafından EMERITUS adlı web sayfasında yayımlanan bir makalenin çevirisidir.

Çeviren: Doruk Arslan