BİLGİ NOTU: ALMAN BORÇLAR KANUNU (BGB) MADDE 311

§ 311 I BGB:

Kanunda aksi bir düzenleme bulunmadıkça hukuki ilişkiden doğan edimlerin ifasını isteyebilmek veya hukuki ilişkinin içeriğini değiştirebilmek için taraflar arasında sözleşme gerekir.

Ayrıca Alman yargı kararlarında ve doktrininde kabul edilen sözleşmenin temel koşullarından bazıları ise şunlardır:

  1. Sözleşme tarafların belirli olması
  2. Sözleşme konusu
  3. Sözleşme fiyatı/miktarı

Bu bilgi notu Almanya’da Univerität Bielefeld’de hukuk eğitimi almakta olan stajyerimiz Şüheda SERİN tarafından hazırlanmıştır.

İNFOGRAFİK: AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR

Akaryakıt bayilik sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilecek pek çok husus bulunmaktadır. Akaryakıt bayilik sözleşmesi, rekabet hukuku, enerji hukuku, ticaret hukuku gibi alanlarda uzman ve tecrübeli kadrolarca titizlikle müzakere edilmeli ve hazırlanmalıdır. Aksi halde ciddi hak kayıpları ve mağduriyetler ortaya çıkabilmektedir.

Seyhan Hukuk Bürosu, hukuk ve tasarımın buluştuğu çalışmaları desteklemektedir. Ofisimizce hazırlanan infografikler; hukuki bilgileri daha anlaşılabilir şekilde ve görsellerle destekleyerek okuyucularımıza ulaştırmayı hedeflemektedir.