Süreli – Süresiz Çalışma İzni Nedir ?

Süreli Çalışma İzni Nedir?

6735 Sayılı Kanunun Madde 10/1-2 bendine göre başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıların iş ve iş sözleşmesi süresini aşmamak kaydıyla geçek veya tüzel kişiyle ya da kurum veya kuruluşlarla belirli bir iş yerinde ya da aynı iş koluna bağlı belirli yerlerde çalışmak üzere ilk başvuruda en fazla 1 yıl olmak üzere geçerli  çalışma izni verilir.

İlk yılı tamamlayan başvuruları olumlu değerlendirilen şahısların aynı iş yerine bağlı olarak yapmış olduğu uzatma başvurusu öncelikle iki yıl olarak, daha sonraki başvuruları da üç yıla kadar çalışma süreci uzatılmaktadır. Ancak farklı bir iş yerinde çalışması durumunda aynı maddenin 1. fıkrası geçerli sayılmaktadır.

Süresiz Çalışma İzni Nedir?

Türkiye’ de uzun süreli ikametgah almış olan veya en az kanuni olarak çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma izni için başvuruda bulunabilirler. Ancak Süresiz Çalışma izni almış olan yabancılar başvuru şartlarını sağlamaları durumunda dahi mutlak hak kazanmış sayılmamaktadır.

Süresiz çalışma izni hak kazanmış olan yabancılar; uzun dönem (uzun süreli) ikametgah izninin sağlamış olduğu tüm haklardan yararlanabilir. Özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak kaydı ile mevzuat hükümlerine tabi kalmak şartı kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınmış olan bütün haklardan yararlanabilirler. Ancak süresiz Çalışma izni kazanmış olan yabancılar seçme seçilme, kamu kurumlarına girme hakkı bulunmamakta olup, askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bağımsız Çalışma İzni

Profesyonel meslek grubundaki yabancı kişilerin; kanunda belirtilen özel şartları sağlaması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilir.

Uluslararası Çalışma politikası doğrultusunda; yabancının eğitim düzeyi, meslekteki deneyimi, bilim ve teknoloji alanında vereceği destek, Türkiye’de yatırımlarının ülke ekonomisine desteği, istihdam etkisi, İş gücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda  Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınarak bağımsız çalışma izni verilir. Bağımsız çalışma izni yabancıya süreli olarak düzenlenir.

Süreli – süresiz çalışma izinleri.