Moskova’da miting

Moskova’da miting. Eşitlikçi Erkek Hareketi

8 Şubat 2020’de Cumartesi günü Sokolniki Park’taki Hyde Park’ta, Moskova‘da Eşitlikçi Erkek Hareketi bir miting düzenlendi. Mitinge birkaç yüz kişi geldi, aralarında kadınlar da vardı. Ayrıca orada Seyhan Hukuk Bürosu’nun muhabiri de bulundu.

Giriş konuşmasını, Eşitlikçi Erkek Hareketinin aktivisti ve etkinliğin düzenleyicisi – hukukçu Anton Sorvachev yaptı, konuşmasında yetkililere yönelik talepleri dile getirdi. Konuşmacı, Rus toplumundaki erkeklerin ezilmiş konumunu somut olarak göstermek için dinleyicilerin önüne bileklerinde prangalarla çıktı.

Eşitlikçi Erkek Hareketi, erkeklerin eşit haklara sahip olması için ısrar ediyor, yetkililerin ve toplumun dikkatini aşağıdaki sorunlar üzerine çekiyor: erkek intiharları (istatistiklere göre, Rusya dünyada erkek intiharlarının sayısında birinci sıradadır), erkeklerin ömür süresinin kadınlara oranla aşırı kısa olması, Rusya Federasyonu hukuk mevzuatında cinsiyetçi referanslar, haksız adli uygulama (davaların yüzde doksanından fazlasında çocukların annelerine bırakılıyor), üreme haklarında eşitsizlik, evsizlik (evsizlerin büyük çoğunluğu erkektir), nafaka köleliği vs.

Mitinge kamu kuruluşlarının temsilcileri, blogcular ve Erkek Hareketinin yazarları da katıldı.

* Miting düzenlenmesi için gerekli olan tüm izinler alınmıştır.

Faaliyet Alanlarımız