İNFOGRAFİK: 14 TEMMUZ 2021 TARİHLİ BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Seyhan Hukuk Bürosu, hukuk ve tasarımın buluştuğu çalışmaları desteklemektedir. Ofisimizce hazırlanan infografikler; hukuki bilgileri daha anlaşılabilir şekilde ve görsellerle destekleyerek okuyucularımıza ulaştırmayı hedeflemektedir.

Faaliyet Alanlarımız