Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Kazanılmasına İlişkin Karar

Aşağıdaki BİM kararında davacının evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmasına yönelik olarak yapılan başvuru reddedilmiştir. Başvurunun reddine gerekçe olarak istihbari bilgiler gösterilmiştir. Bölge İdare Mahkemesi ise bu kararı hukuka uygun bulmamıştır.  Kararın ilgili bölümü aşağıdaki gibidir:

“Bu durumda; her ne kadar, davacının Türk eşi hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan arşiv araştırması sonucu, Bank F1’da hesap açan şahıslar arasında olduğu belirtilmekte ise de, suç kaydına rastlanılmayan davacının, evlilikte iyi niyetli olduğu ve Türk vatandaşlığına alınmasının komisyonca uygun görüldüğünün belirtildiği anlaşılmakla, dava konusu işleme dayanak olarak alınan mevzuat hükümleri açısından, davacının, Türk vatandaşlığını kazanmaya engel olabilecek mahiyette ve hukuken geçerli olarak kabul edilebilecek nitelikte bir tespit bulunmadığı gibi Türk vatandaşlığının kazanılması için öngörülen koşulları da taşıdığı anlaşıldığından, davacının Türk vatandaşlığına alınması istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” (Bölge İdare Mahkemesi Kararı – Ankara BİM, 10. İDD, E. 2020/1357 K. 2020/751 T. 9.6.2020)