ENERJİ HUKUKU

Günümüzün en önde gelen ve hızlı gelişen hukuk alanlarından şüphesiz ki enerji hukuku ile ilgilenen hukuk bürosunun yenilikçi ve güncel değişmeleri hızlı takip edebilme yeteneğinin olması esastır. Büromuz bu alanda uzman yetenekli kadrosu ile her türlü enerji hukuku kaynaklı ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede yeteneğe ve birikime sahiptir.

Haksız rekabet, ihale, proje finansmanı, gümrük işlemleri, ihale ve patent ile ilgili hukuki işlemler, sözleşme düzenlemesi olduğu gibi, dava takibi ve ilişkili her türlü süreci takip yapılmaktadır.

MİRAS HUKUKU

Vasiyetname düzenleme ve tenfizi, saklı paylı mirasçılarının tenkis davası, veraset ilamı ve tereke işlemleri miras hukukuna konu alan başlıca hukuki müesseseler ve bunların müvekkillerimiz için olabildiğince sorunsuzca yürütülmesi esaslı hedefimizdir. Miras ve ölüme bağlı tasarruf işlemlerinde teknik bilgi ve deneyimimizden istifade ederek mağduriyet yaşamamak sizin elinizde. Haklarınızı korumak ve hakkaniyete uygun sonuca varmak için en hızlı çözümü bularak size yol göstereceğiz.

VERGİ HUKUKU

Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Danışmanlık  ve avukatlık Hizmetleri Vergi İnceleme Müşavirlikleri, Vergi Yargısına İntikal eden Uyuşmazlıklarda avukatlık, Uzlaşma Komisyonlarında temsil hizmetleri.

AİLE HUKUKU

Aile hukuku uyamazlıklarında karşılaşabileceğiniz boşanma davası ve ona bağlı velayet, nafaka tayini, maddi manevi zarar, babalık davası, soy bağı, mal rejimi gibi bir çok hukuki olguda kararlılıkla ve ivedilikle çözüme varacağımıza dair iddialıyız.

Adın korunması, değiştirmesi, müşterek evden uzaklaştırma gibi kişilik haklarına dair koruma kararlarının çıkarılmasında titizlikle kontrol ederek dosya işlerinizi en az zararla yürütürüz.

İCRA-İFLAS HUKUKU

Pek çok işletme  ve şirket  doğmuş ve doğacak  alacaklarını hatalı sözleşme  düzenlemek veya eksik unsurlar nedeniyle yıllarca tahsil edememektedir. Önleyici hukuk prensibimiz ve öngörülerimiz, sözleşme yapılacak şirkete ilişkin analizlerimiz doğrultusunda  sözleşmeleri  teminata bağlamak, Borcun tahsili aşamasını en aza indirmek, Borçlunun mal varlığını boşaltması halinde tasarrufun iptali ve muvazaa davaları açmak,

 • Borca itiraz ve menfi tespit,
 • Borçtan kurtulma ve haksız haciz nedeniyle tazminat davaları,
 • Alacakların  takibi,
 • İtirazın iptali davası,
 • İhtiyati tedbir,
 • İhtiyati haciz davaları açmak.

HUKUK VE CEZA DAVALARI TAKİBİ

Ceza yargılaması sırasında soruşturma ve kovuşturma evrelerinde cezai yaptırım riski olan her işte hizmet sunmaktayız. Ceza hukukunda deneyimli avukat kadromuz özel yargılama usullerinde, ihbar ve şikayet, adli kontrol ve sorgu işlerinizde yanınızda bulunup her türlü hukuki yardımı sağlamaktadır.

Hukuki yaptırımlardan en ağırı cezai yaptırımlar olduğundan bu alanda çalışırken müvekkillerimizin insan haklarının garantisini sunmakta ve yakından ilgi göstermekteyiz.

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT VE SİGORTA

Trafik kazaları sonucunda meydana gelen gerek maddi, fiziki gerekse manevi zararların giderilmesi, tedavi giderlerinin talep edilmesi, sakatlık, ölüm halinde meydana gelecek zararın giderilmesine ilişkin davalar ve buna bağlı ceza davaları  hukuk büromuzca takip edilmektedir.

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Büromuz gayrimenkul alımında hizmet verirken Alım-Satım Sözleşmesi hazırlama, Tapu ve Belediye’de taşınmaz hakkında araştırma yürütme ve resmi devir işlemlerini yetkili bir avukat ile yürütme işlerini üstlenmektedir.

 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • El atmanın önlenmesi davası
 • İpotek ve rehin işlemleri
 • Tapu iptali ve tescil davaları
 • İnşaat sözleşmesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Kira sözleşmesi ve kira sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Yönetim planı hazırlanması
 • Satış vadi sözleşmesinin hazırlanması
 • Ecrimisil davası,
 • Haksız İşgal Davaları,
 • Tapu İptali ve Tescil Davaları,
 • Kat Karşılığı İnşaat ve Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar,
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar,
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
 • Önalım Davaları,
 • Kamulaştırma Davaları ve gayrimenkul alanında her tülü uyuşmazlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Compliance Kavramı ve Anonim Şirketler

Bir şirketin kuruluş aşamasından başlamak üzere tüm süreçlerinde yanınızdayız. Özellikle kriz dönemlerinde hukuki danışmanlık ve acil hukuksal tedbirlerin alınması, ortaklar arası ilişkilerin tesisi, iflas, iflas erteleme ve konkordato işlemlerini sizin için olabildiğince hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözüyoruz.

Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile aile şirketleri başta olmak üzere şirket yönetiminde ve işleyişinde kurumsal yapılanma ve işleyişi konusunda hizmet sunmaktayız.

Günümüz şirketlerinin geniş yönetim kadroları ve güvene dayalı yetki devrinden kaynaklanan güveni kötüye kullanma nedeniyle, başta yönetim kurulları ve şirket müdürleri, vekiller, şirketlerde kendi menfaatlerine işlem yapmaktadırlar, bu gibi durumlara ilişkin araştırma ve bu kişiler hakkında cezai takibat yapılmasını sağlayabiliriz.

Şirketlerin kurumsallaştırılması işlemleri, şirket kara deliklerinin tespiti, şirket alacaklarının tahsili, dava açma ve takibi, borca batık şirketlerin hukuksal koruması alanlarında uzaman kadromuzca hizmet verilmektedir.