STJ AV KERİMHAN DAL

1997 Adana doğumludur. Çukurova Piri Reis Anadolu Lisesinden 2015 yılında mezun olmuş 2016 senesinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi %30 İngilizce lisans eğitime başlamış ve 2021 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Üniversite yılları sırasında pek çok farklı eğitimlere katılmıştır. Koç Üniversitesi, Northeastern University ve University of Maryland okullarından hukukun farklı disiplinlerine ait ingilizce eğitimler almış olup birçok sertifikalara sahiptir. 2020 senesinde de Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğünde öğrenci stajını başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

Dr. Av. Turec CEMŞİDİ

1985 yılında İran’ın Doğu Azerbaycan iline bağlı Tebriz kentinde doğdu. Lisans eğitimini Tebriz Azat Üniversitesi Hukuk Bölümü ve yüksek lisansını Tahran Şahit Üniversitesi’nin Özel Hukuk bölümünde tamamladıktan sonra Tebriz Azat Üniversitesi’nin Hukuk Bölümü’nün doktora programını kazandı ve 2020 yılında tezini savunarak doktora eğitimini tamamladı. İran’ın Doğu Azerbaycan İli Barolar Birliği’nin kayıtlı avukatı olan CEMŞİDİ; Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Doğu Azerbaycan Millet Bankası’nın hukuk danışmanı olarak çalışmaktadır. İleri seviyede İngilizce, Farsça, Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi bilmektedir. İlgi alanı özel ve ticaret hukuku sözleşmeleri olarak İran’da İran ve Türkiye vatandaşı olan birçok kişinin avukatlığını yapmıştır.  

Doç. Dr. Av. Beharek ŞAHİT

Doç. Dr. Av. Beharek ŞAHİT, 1986 yılında İran’ın Batı Azerbaycan iline bağlı Hoy kentinde doğdu. Lisans ve Yüksek Lisan eğitimini İran’ın Mazenderan Devlet Üniversitesi’nde Hukuk Bölümü’nde tamamladı. 2012 yılında Tahran Bilim ve Araştırma Üniversitesi Ceza ve Kriminoloji Hukuku Bölümü doktora programını kazandı. 2016 yılında doktora tezini savunarak doktorasını dereceyle bitirdi. 2014 yılından itibaren Urmiye Azad Üniversitesi Hukuk Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İleri seviyede İngilizce, Farsça, Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi bilmektedir. Farklı dillerde yayımlanmış çeşitli bilimsel makaleleri bulunmaktadır. İran’ın Doğu Azerbaycan ilinin Barolar Birliği kayıtlı avukatıdır.  

Haldun BARIŞ

Haldun BARIŞ, 1996 yılında Elazığ’da doğmuştur. 2014 yılında Kaya Karakaya Fen Lisesinden; 2020 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Üniversite yılları sırasında pek çok think tank kuruluşunda eğitimlere katılmış ve pek çok projenin koordinatörlüğünü üstlenmiştir. 2019’da Liberal Düşünce Topluluğu’nun düzenlediği makale yarışmasında birincilik ödülünü, 2021 yılında aynı kuruluşun düzenlediği Kazım Berzeg Makale Yarışmasında ise üçüncülük ödülünü kazanmıştır. Tayvan  Ekonomi ve Kültür Misyonluğu için PR projesini hazırlamış ve organize etmiştir. Ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku, iş hukuku, uyum (compliance) süreci,  dijitalleşme ve bilişim hukuku, idare hukuku, vatandaşlık hukuku, tahkim ve arabuluculuk uygulamaları, PR ve lobicilik, finans ve finansal matematik başlıca ilgilendiği alanlardır. Orta seviyede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Farsça bilmektedir. Halihazırda Seyhan Hukuk Bürosu’nda yabancılar biriminin ortağı ve yöneticisidir. 

Erel Uçma

1995 yılında Ankara’da doğan Hüseyin Erel Uçma, eğitimini Özel Aydın Anadolu Lisesin’de tamamladı. 2014 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine girdi ve eğiminin üçüncü yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçti. Akademik eğitimi boyunca, Erel İcra ve İflas Hukuku ile ilgili birçok bilimsel konferansda etkin rol aldı ve katıldı. Bu nedenle, bu hukuk alanında çalışmaya karar verdi ve şu anda Hüseyin Erel Uçma, 2017’den beri Seyhan Hukuk Bürosu’nun müvekkillerinin İcra Müdürlüğünde ki çıkarlarını temsil ediyor ve koruyor.

Yulia Topoeva

Yulia, 1997 yılında Rusya’da Hakasya Cumhuriyeti’nde (Sibirya’nın güneyinde) doğdu. Sekiz yaşında ailesiyle Türkiye’ye taşındı. 2016 yılında Antalya Anadolu Lisesi’nden 94.32 puan ortalamayla mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

Türkiye’yi uluslararası gençlik forumu Eurasia-2018’de temsil etti, 2018 yılında Antalya’da ulusal gençlik forumu “Gelişim”e konuşmacı olarak katıldı.
“Hayal Ev” projesinde (Ankara’daki dezavantajlı Kale mahallesindeki çocuklarla ders dışı aktiviteler) ve Engelliler Derneği’nde gönüllü öğretmen olarak çalıştı. Bir analitik merkezin gençlik kolunun yönetim kurulundayken birçik etkinliğin düzenlenmesinde rol aldı. Aynı kuruluşun Çevre Masası sorumlusuydu.

Eylül 2019’da Seyhan Hukuk Bürosu’nda danışman çevirmen olarak çalışmaya başladı.

Erel Uçma

1995 yılında Ankara’da doğan Hüseyin Erel Uçma, eğitimini Özel Aydın Anadolu Lisesin’de tamamladı. 2014 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine girdi ve eğiminin üçüncü yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçti. Akademik eğitimi boyunca, Erel İcra ve İflas Hukuku ile ilgili birçok bilimsel konferansda etkin rol aldı ve katıldı. Bu nedenle, bu hukuk alanında çalışmaya karar verdi ve şu anda Hüseyin Erel Uçma, 2017’den beri Seyhan Hukuk Bürosu’nun müvekkillerinin İcra Müdürlüğünde ki çıkarlarını temsil ediyor ve koruyor.

Yulia POPOVA

1994 yılında Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde doğmuştur. Hayatının ilk 8 senesini Rusya’da geçirdikten sonra Türkiye’ye yerleşmiştir. Rusça, İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim görmüştür. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine 2013 senesinde başlamıştır. Eğitim hayatı sırasında, “Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot” ve “Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition” yarışmalarına katılmış, tahkim ve dış ticaret alanlarında eğitimler almıştır. Ayrıca “International Law Student Association (ILSA)” Ankara temsilciliğinin kurucu üyesi olup Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde yapılan sempozyum vb. etkinliklerin organizasyonlarında yer almıştır. 2017 senesinde Hukuk eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Av. Osman ALTUNTAŞ (Ortak)

OSMAN ALTUNTAŞ (ANKARA BAROSU SİCİL NO:28397)

1992 Ankara doğumludur. Ayyıldız Anadolu Lisesinden 2010 yılında mezun olmuş aynı yıl Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitime başlayarak 2014 yılında lisans eğitimini de tamamlamıştır.

2012 yılında Seyhan Hukuk Bürosunda öğrenci/stajyer olarak çalışmaya başlamış 2 yıl süre ile iş ve eğitim hayatını başarılı bir şekilde devam ettirmiştir.

Mezuniyet sonrası resmi stajını da büromuzda tamamlayarak Ankara Barosu 28397 sicil numarası ile kadromuzda avukat olarak görevine devam etmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Ticaret hukuku-Şirketler Hukuku

 • Şirketin ticaret sicil kuruluşundan, kurumsallaşması ile tasfiyesine kadar her aşamada danışmanlık hizmeti,
 • Ekonomik sıkıntı yaşayan şirketlerin yönetimi,
 • Şirketlerin satımı, alımı, birleşmesi (evliliği) ve ayrılması hususlarında hukuki yardım ile prosedürlerin takibi ve tamamlanması,
 • Ticari alacakların takibi ve ticari davalar ile sözleşmelerin tanzimi ile yorumlanması ve sonuçlandırılması,
 • TTK da yeni düzenlenen Esnafın büyümesi ile tacir sıfatı almasına kadar geçen sürecin takibi ve danışmanlığı,

İcra ve İflas Hukuku

 • İlamlı ve ilamsız takiplerin başlatılması ile tahsilat süreci ve sonuçlandırılması,
 • Kıymetli evrakların tahsilinin takibi ile, bunlara ilişkin açılan davaların (imzaya itiraz, menfi tespit, istirdat, itiraz, yetki vb.) açılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • İhale ve satış işlemleri,
 • İcra-iflas suçları,
 • Tasarrufun iptali,
 • Konkordato,
 • İflas erteleme,

Aile ve Miras Hukuku,

 • Süreçlerin uzaması ve tarafımızca aile birliğine verilen önem nedeni ile yalnızca büromuzda mevcut portföyü bulunan müvekkillerin boşanma, velayet, nesep vb. davaların mümkün olduğunca sulhen, bu mümkün değil ise hukuki süreçle çözümlenerek tamamlanması,
 • Muvazaa nedeni ile açılan ve saklı paya ilişkin açılan davalar,
 • Veraset ilamının tanziminden murisin aktif-pasif malvarlığının tespiti, izaleyi şüyu ile mirasçıların paylarına kavuşmasına kadar devam eden süreçte hukuki danışmanlık,
 • Vasiyetname düzenlenmesi,

İş Hukuku

 • İşe iade davaları ve kısıtlı olan sürelerde yapılması gereken ilgili başvurular,
 • Her türlü işçi alacağının tahsili için açılan davalar ile ilamın icrası ve işçinin alacağına kavuşmasına kadar geçen sürecin takibi ve tamamlanması,
 • İşveren vekilliği ile iş kazalarına ilişkin maddi-manevi tazminat davaları,

İdare Hukuku

 • KİK başvurusu ve takibi ile kararlara itiraz,
 • İptal davaları ile yürütmeyi durdurma talebi, tam yargı (tazminat) davaları,

Av. Mustafa KORKMAZ (Ortak)

AV.MUSTAFA KORKMAZ (ANKARA BAROSU SİCİL NO: 15757)

1976 Bolu-Mudurnu doğumludur, Bolu İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur. 18/09/2002 tarihinden itibaren Ankara Barosunda avukatlık yapmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

İş Hukuku

 • Şirketlerde personel istihdamı hususunda temel koşulları oluşturmak, buna ilişkin sistem geliştirmek
 • 4857 Sayılı Kanunun 21. Madde kapsamındaki işe iade davaları
 • İşçilik alacaklarına ilişkin davalar
 • Meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi bakımından önleyici iş güvenliği prosesini aktif hale getirmek
 • Meydana gelmiş iş kazaları neticesinde oluşacak tazmin talepleri ile ilgili gerekli hukuksal önlemleri oluşturmak ve buna ilişkin davaları takip etmek

Enerji Hukuku

 • EPDK nezdinde bulunan bazı HES projelerinde birden fazla şirketin vekilliğini yapmakta ve gerek kamulaştırma sürecini ve gerekse EPDK nezdindeki süreci işletmektedir.
 • TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) ile çalışmakta olan, Enerji İletim Hatları imalat ve montajını yapan dokuz firmanın kurum ile ilgili hukuksal sorunlarını yönetmektedir.

Ticaret hukuku-Şirketler Hukuku

 • 2012 Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunun şirketlere yüklediği yükümlülükler ile ilgili olarak genel bir çalışma yapmakta olup, bu konuda müvekkil şirketlere brifing hizmeti verilecektir.
 • Şirketlerde azınlık haklarının kullanımı ve bunlara ilişkin davalar
 • Şirketlerin tasfiyesine ilişkin davalar
 • Ticari sözleşmelerin tanzimi ve yorumlanması

İcra-İflas Hukuku

 • Çek, bono, fatura, mahkeme kararlarına, sözleşme ye dayalı alacakların icra takipleri ve tahsili
 • Alacaklıdan mal kaçırma faaliyetlerinin tespiti ve malların geri getirilmesi tasarrufun iptali
 • İflasın ertelenmesi kararı müracaatları

Aile Hukuku ve nesep Davaları

 • Sürekli şekilde vekilliğini yapmış olduğumuz özel kişiler dışında olmamakla birlikte mevcut müvekkil portföyünde yer alan kişilerle ilgili boşanma,velayet, nesep vb. konuların çözümü

İhale Mevzuatı

 • Kamu ihale kanunu kapsamında yapılacak itiraz ve şikayet başvurularının takibi