ÇALIŞMA İZNİ NEDİR? NASIL BAŞVURU YAPILIR?

6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu Nedir? Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu 13.8.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

Kanun; Türkiye ‘de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan bireylerin, bir İşveren yanında mesleki eğitim görmek veya görmekte olan, staj yapmak için başvuruda bulunan yabancılar için Türkiye’ de geçici olarak hizmet sunumu yapmak isteyen yabancıları ve yabancı çalıştıran, çalıştırmak isteyen gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Türkiye’de 4817 sayılı yabancı Çalışma izni vermeye yetkili Kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır.

6735 sayılı Kanun Gereğince Yurt Dışından Çalışma İzni Nasıl Yapılır?

Yurt dışında bulunan yabancı uyruklu şahıslar çalışma izni için başvurularını; Bulundukları ülkelerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine; işverenle yapmış oldukları iş sözleşmesi ile birlikte yapmaları gerekmektedir. Başvurularının kabulü halinde, elçilik tarafından kendilerine  referans numarası verilir. Yabancı işçi çalıştıracak olan işveren ya da vekili, e-devlet şifresi ile birlikte siteye girerek yabancı şahısın referans numarası ile birlikte gerekli başvuruyu Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi sitesinden başvuruyu yapar. Başvuru esnasında yabancı şahıs yurt dışında olması nedeniyle ıslak imzalı sözleşme ile birlikte 10 gün iş günü içinde gerekli belgeler ile birlikte işveren ya da işveren vekili başvuruyu Bakanlığa yapması gerekmektedir.

6735 Sayılı Kanun Gereğince Yurt İçinden Çalışma İzni Nasıl Yapılır?

Ön lisans ve Lisan öğrenimi için Türkiye ‘de bulunan yada her hangi bir nedenle ”altı ay” süreli izin almış ve izin süresi bitmekte olan yabancıların Türkiye’de çalışmak istemeleri durumunda işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi sitesinden online yapılması ardından imzalanacak olan Başvuru Formu ve dilekçe ile 6 iş günü içinde Bakanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

Çalışma İzin Başvurusu Sonuçları Değerlendirme ve Sonuçlanması Nasıl Yapılmaktadır?

Çalışma izin belgesi sonuçları olumlu ya da olumsuz olarak ilgili olan işverene e-posta yoluyla bildirilir. Başvuru yurt dışından yapılmış ise başvuru sonucu İlgili Temsilciliğe online olarak bildirilir. Çalışma izni olumlu olarak değerlendirilmiş ise başvuru yapan yabancı şahıs temsilciliğe giderek ikamet izin harcı, vize harcını ödemesi ve pasaportlarına vize harçlarını yapıştırmaları gerekmektedir. Pasaportlarında harçları yapıştırılmadan giriş yapan yabancıların çalışma izinleri geçersiz sayılmaktadır. Çalışacak olan şahsın çalışma izin kartı PTT yoluyla işverene kargo ile gönderilmektedir.

Çalışma İzninin Reddedilmesi Halinde Başvurulacak Merci Neresidir?

Çalışma İzni reddedilmesi; Çalışma izni uzatılmaması, geçerlilik hükmünün kaybedilmesi durumunda, ilgili kişiler otuz gün içerisinde sistem üzerinden online olarak, itiraz dilekçe ve belgelerini sisteme yükleyerek yapmaları gerekmektedir. Bakanlıkça itirazları kabul edilmediği durumunda ilgili kişiler idari ve yargı yoluna başvurabilirler.

Çalışma izni reddedilen yabancıların tekrar başvuru yapmaları mümkün olmamaktadır.