BİLGİ NOTU: BGB (ALMAN MEDENİ KANUNU) MADDE 433 VE TBK MADDE 207 (SATIŞ SÖZLEŞMESİ)

BGB MADDE 433

  • Satış sözleşmesi satıcıyı, alıcıya eşyanın teslimi ve mülkiyet hakkını devir etmek ile yükümlü kılar. Satıcı eşyayı fiili ve hukuki eksiklikler bulunmaması şeklinde alıcıya teslim etmesi gerekmektedir. 
  • Alıcı, satıcıya anlaşılmış fiyatı ödemek ve eşyayı satın almakla yükümlü kılınmaktadır.

TBK MADDE 207

Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir.
Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça veya aksine bir âdet bulunmadıkça, satıcı ve alıcı
borçlarını aynı anda ifa etmekle yükümlüdürler.
Durum ve koşullara göre belirlenmesi mümkün olan bedel, kararlaştırılmış bedel
hükmündedir.

Almanca’dan Çeviri: Öğrenci Stj. Şüheda Serin