AV. BÜLENT SEYHAN

1965 Ankara doğumludur, Ankara Atatürk lisesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur. Ülkemizde yayınlanan Ulusal Ekonomi dergisi PLATİN ’de uzun yıllar Yatırımcı sorunları ve SPK mevzuatı üzerine köşe yazarlığı yapmıştır, Günümüz Sermaye Piyasası mevzuatının oluşumunda (Borsa İstanbul) İMKB önemli katkıları olmuştur. Pek çok aracı kuruma uzun süreler danışmanlık hizmeti vermiştir. PROFAR (Profesyonel araştırmalar şirketi) kurucu ortaklığı, Ankara Barosu Enerji Kurulu Başkanlığı, Petrol Piyasası, Enerji hukuku yayın kurulunda görev almıştır. Ulusal ve uluslararası akaryakıt şirketlerine, Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyette bulunan ve bulunmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara; lisans işlemleri, proje seçimi, finans, üretim aşamasına kadar teknik hukuki ve idari konularda yatırım süreci boyunca danışmanlık hizmeti vermektedir.

Eski eser, sanat eserleri ve antika eserler konusunda özel bilirkişilik yapmaktadır.

Ulusal düzeyde kurumsal şirketlerde vergi hukuku ve şirketler hukuku danışmanlık hizmeti vermektedir. Ulusal ve uluslararası banka ve finans kuruluşlarının alacak takibi ve tahsili, Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve tazminat hukuku alanında üst düzeyde mesleki tecrübeye sahiptir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Enerji Hukuku

 • Petrol Piyasası, İdari para cezaları, Dağıtım şirketleri ile bayiler arasındaki sözleşmelerden kaynaklanan hukuki sorunlar
 • RES (Rüzgâr Enerji santralleri) ile ilgili doğan uyuşmazlıklar, Rüzgâr Enerjisi Üreten şirketlerin kurulumu, lisans başvuruları tadilleri vs.
 • GES (Güneş Enerji Santralleri)

Ticaret hukuku-Şirketler Hukuku

 • Şirket kuruluşu ve danışmanlığı tasfiyesi
 • Konkordato
 • İflas erteleme
 • Şirket yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumluluk davaları
 • Şirket Genel kurul kararlarına ilişkin iptal ve butlan davaları
 • Şirket Kara delikleri tespiti ve şirketlerin yöneticiler ve çalışanlar  tarafından  zarar uğratılmasının  denetimi, tespiti,
 • Kurumsallaşma danışmanlığı , bir şirketin faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayacak bir sistemin oluşturulmasıdır.
 • Ortaklar arası ilişkiler,ortakların mali risklerinin şirket dışına taşınması,
 • Aktifi azalan şirketlerin yönetimi,
 • Satın alınacak şirketlerin hukuki ve mali analizleri
 • Kriz aşamasındaki şirketlerin, Sorunlu ve İflas aşamasındaki şirketlerin yönetimi

Elektronik Ticaret

 • Satıcı ve alıcı arasındaki anlaşmaların hazırlanması
 • Ticari yönetim işlerinde danışmanlık (vergi yükü, gümrük işlemleri, imtiyaz sözleşmeleri vb.)
 • Sözleşme tarafı olacak şirketlerin hukuki analizi
 • Gizlilik Politikası oluşturulması
 • Web-sitesi içeriklerinin kullanımı ile alakalı davalar
 • Fair-use veya fikri hak ihlalinden dolayı site kaldırtma işlemleri

İcra ve İflas Hukuku

 • Çek , bono, fatura, mahkeme kararlarına, sözleşme ye dayalı alacakların icra takipleri ve tahsili
 • Alacaklıdan mal kaçırma faaliyetlerinin tespiti ve malların geri getirilmesi tasarrufun iptali
 • İflasın ertelenmesi kararı müracaatları

İhale Mevzuatı

 • Çek, bono, fatura, mahkeme kararlarına, sözleşme ye dayalı alacakların icra takipleri ve tahsili
 • Alacaklıdan mal kaçırma faaliyetlerinin tespiti ve malların geri getirilmesi tasarrufun iptali
 • İflasın ertelenmesi kararı müracaatları İhale Mevzuatı
 • Kamu ihale kanunu kapsamında yapılacak itiraz ve şikayet başvurularının takibi

İdare ve vergi mahkemeleri nezdinde görülen davaların takibi

Faaliyet Alanlarımız