Acaba Hukuk Basiretsiz Yatırımcıları Korur Mu?

Bu yazı Av. Bülent SEYHAN’ın Platin Dergisindeki yazısının bir bölümünden alıntıdır.

Şu bir gerçek. Borsa yatırım araçları içinde çok gelir getiren bir alan. Ama basiretli olmak koşuluyla.

Bu köşede yapılan hukuksal açıklamalarda, adli mercilere intikal etmiş ve yatırımcıları SPK mevzuatını bilmemelerinden dikkatsizliklerinden başlarına gelebilecek hukuksal olaylardan bahsettim. Şunu unutmayın:

Sermaye piyasamız ve bankacılık sektörümüz atılım içindedir. Dünya standartlarını yakalamıştır. Türk ekonomisinin dinamikleri içinde en şaşırtıcı ilerlemeyi göstermektedir. Ama hukuk kuralları piyasa gerçeklerinin gerisinde kalmaktadır. Yasama organının hem biçim hem de siyasetten yavaş olması, mevzuatta boşluklar yaratmaktadır.

Yasalardaki bu boşlukları tespit eden bazı kişi ve kuruluşlar, iş yaşamlarını bu boşluklardan yararlanarak maalesef sürdürüyorlar. Burada şunu da belirtmek gerekir ki; bu uyarıları ısrarla yapmamızın sebebi, ne aracı ne de yasaların etkisizliğidir.

Amaç hem HUKUKİ ÖZEN ve dikkati hem de TİCARİ ÖZEN ve dikkati bir arada yaşamımıza sokmaktadır. … (Devamı Platin Dergisi  28. sayıda)