دفتر حقوقی سیحان در ایران

دفتر حقوقی سیحان به منظور ارائه خدمات به موکلین ایرانی خود، اقدام به تاسیس «بخش ایران» نمود. بخش ایران، به موکلین ایرانی در زمینه انجام امور لازم در ترکیه خدمات حقوقی ارائه خواهد کرد. بدین ترتیب موکلین ایرانی در مواردی چون خرید و فروش ملک و غیرمنقول در ترکیه، اخذ شهروندی، اعتراض به امور شهروندی و دیگر امور، ازدواج- طلاق، روابط تجاری و تنظیم قراردادها و غیره از اطمینان و امنیت حقوقی برخوردار خواهند شد. دفتر حقوقی سیحان با کادر متخصص و مجرب خود، در تمامی زمینه‌ها به موکلین ایرانی در ترکیه به عنوان مشاور و وکیل مدافع خدمات حقوقی ارائه خواهد کرد.