حقوق ساختمان سازی و غیر منقول

دفتر حقوقی سیحان ضمن ارائه خدمات در زمینه خرید املاک و مستغلات؛ تنظیم قراداد خرید و فروش، انجام تحقیقات در مورد سند، املاک و مستغلات در شهرداری و انجام امور رسمی واگذاری را از طریق وکیل مدافع خود برعهده می‌گیرد.

 • دعاوی مصادره غیر قانونی
 • دعوی پیشگیری از مصادره غیر قانونی
 • امور رهنی و وثیقه
 • دعاوی لغو و ثبت سند
 • قرارداد ساختمان سازی
 • قرارداد ساخت و ساز در ازای طبقه
 • قرارداد اجاره و دعاوی ناشی از آن
 • تنظیم برنامه مدیریت
 • تنظیم قرارداد وعده فروش
 • دعوی غصب اموال
 • دعاوی  اشغال غیر قانونی
 • ساخت و ساز در ازای طبقه و دعاوی ناشی از آن
 • دعاوی ناشی از قانون مالکیت طبقه
 • دعاوی مربوط به انحلال شراکت
 • دعاوی حق تقدم
 • ارائه خدمات در زمینه دعاوی مربوط به ملی‌سازی املاک و مستغلات و رفع اختلافات ناشی از آن

Faaliyet Alanlarımız