حقوق خانواده

دفتر حقوقی سیحان در حل سریع اختلافات خانوادگی از جمله دعوی طلاق و دعاوی مرتبط مانند ولایت بر کودک، تعیین نفقه، ضررهای مادی و معنوی، دعوی تعیین ابویت، نسب، تقسیم دارایی و موارد حقوقی دیگر اطمینان کامل می‌دهد.

همچنین در زمینه صدور رای در جهت حفظ حقوق شخصی از جمله حفظ و تغییر نام و دور کردن فرد از خانه مشترک، به دقت پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داده و با کمترین خسارت آن را به نتیجه مطلوب می‌رساند.