حقوق انرژی

بدون شک حقوق انرژی یکی از شاخه‌های حقوقی پیشرو است که امروزه به سرعت در حال رشد می‌باشد. دفاتر حقوقی که در زمینه حقوق انرژی فعالیت دارند، میبایست دارای قابلیت ابتکار و دنبال کردن سریع تغییرات و تحولات باشند. این دفتر حقوقی با نیروی کاری مستعد و متخصص خود در این زمینه، دارای قابلیت و ظرفیت پاسخگویی به تمامی احتیاجات  مربوط به حقوق انرژی است.

دفتر حقوقی سیحان همچنین در مواردی مانند رقابت ناعادلانه، مناقصه، تامین هزینه‌های پروژه، امور گمرکی، امور حقوقی مربوط به مناقصات و ثبت اختراع، تنظیم قرارداد، پیگیری دعاوی و موارد مرتبط فعالیت می‌کند.

Faaliyet Alanlarımız