حقوق ارث

تنظیم و تنفیذ وصیت‌نامه، دعوی تنقیص وراث، امور اعلام و انحصار وراثت و تمامی امور مربوط به حقوق ارث از سوی وکلای مدافع دفتر حقوقی سیحان به بهترین نحو ممکن انجام و پیگیری می‌شود. برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان در موارد مربوط به ارث و مرگ و میر، تمامی امکانات فنی – تخصصی و تجربیات این دفتر در اختیار شماست. دفتر حقوقی سیحان به منظور حفاظت از حق و حقوق شما و برای دستیابی سریع به نتیجه مطلوب و عادلانه راهشگا خواهد بود.

Faaliyet Alanlarımız