ازدواج اتباع خارجی در ترکیه

اتباع خارجی همانطوری که در ترکیه می‌توانند با شهروندان این کشور ازدواج کنند، با افراد هم تبعه خود و یا با افراد دارای تابعیت متفاوت نیز می‌توانند در حضور مقامات مسئول ترکیه ازدواج نمایند. در این حالت 3 احتمال وجود دارد: ازدواج یک فرد خارجی با یک شهروند ترکیه، ازدواج دو فرد با تابعیت مشابه در ترکیه و یا ازدواج دو فرد خارجی با تابعیت‌های مختلف در ترکیه. اگر یک زوج که یکی از آن‌ها شهروند ترکیه و دیگری شهروند کشور دیگری می‌باشد، تصمیم به ازدواج در محدوده مرزهای ترکیه را داشته باشند، ازدواج بر اساس قوانین ترکیه صورت می‌گیرد. یعنی ازدواج می‌بایست در حضور مقامات مسئول انجام شود. طبق ماده 13 قانون شماره 5718 حقوق خصوصی بین‌المللی و حقوق اصلی با عنوان “ازدواج و احکام عمومی”، برای ازدواج در ترکیه، حائز بودن شرایط ازدواج برای هر دو طرف الزامی است. اینکه آیا طرفین حائز شرایط ازدواج هستند یا خیر، با توجه به قوانین ملی آن‌ها مشخص می‌شود. این وضعیت به طور کلی با اخذ مجوز ازدواج و  برگه تولد از نمایندگی‌های کشور خود (سفارت و یا کنسولگری) ثابت می‌شود. با اخذ گواهی وضعیت تأهل از نمایندگی کشورها، بایستی مجرد بودن فرد محرز گردد.

مدارک درخواستی:

4 عدد عکس پرسنلی،

دو عدد بیاننامه ازدواج با امضا هر دو طرف . در صورت عدم آشنایی با زبان ترکی، این بیاننامه باید به زبان شخص ترجمه و در دفتر ثبت اسناد تائید گردد.

گواهی سلامت از یکی از مراکز معتبر مبنی بر عدم ابتلا به بیماری که مانع ازدواج باشد.

کارت شناسایی و یا گذرنامه،

برگه تولد تنظیم شده از طرف کنسولگری،

در صورتی که مدارک به زبان ترکی نباشد، ترجمه ترکی آن‌ها می‌بایست از طرف دفتر ثبت اسناد تائید گردد.

«برگه وضعیت تاهل»، نشان می‌دهد که فرد مجرد است و «برگه مجوز ازدواج» نیز نشان می‌دهد که شخص حائز شرایط قانونی برای ازدواج است. در این مدرک حتما باید ذکر شود که “هیچ مانعی برای ازدواج وجود ندارد”.

در صورتی که مدارک فوق از خارج از کشور ارسال می‌گردد، باید توجه داشت که این مدارک بایستی توسط کنسولگری آپوستیل و  تائید شده و سپس به تأیید وزارت امور خارجه رسیده باشد. برای این که ازدواج در ترکیه معتبر محسوب شده و تائید گردد، می‌بایست مقررات موجود در قانون مدنی ترکیه نیز رعایت شود. طبق قوانین ترکیه هر دو طرف باید از نظر قانونی بالغ بوده و خویشاوندی نزدیک با یکدیگر نداشته باشند. با توجه به قانون تک همسری، هیچکدام از طرفین نباید متأهل بوده و از نظر قانونی و سلامتی مانعی برای ازدواج وجود نداشته باشد.

تابعیت یکسان، تابعیت متفاوت

برای دو فرد خارجی با تابعیت یکسان و یا با دو تابعیت متفاوت، زمانی که قصد ازدواج در ترکیه را دارند، دو گزینه متفاوت وجود دارد. این افراد هم در کنسولگری کشور خود می‌توانند ازدواج کنند و هم می‌توانند با دریافت مجوز از کنسولگری در حضور مسئولین ترکیه ازدواج کنند. مدارکی که در فوق به آن‌ها اشاره شد، برای این افراد نیز لازم می‌باشد. در این حالت، اگر افراد قصد ازدواج در حضور مسئولین ترکیه را داشته باشند، به همین ترتیب، صلاحیت آن‌ها طبق قوانین کشورهای خودشان تعیین می‌گردد، اما ازدواج آن‌ها باید مطابق قانون ترکیه باشد. در صورتی که این افراد آشنایی به زبان ترکی نداشته باشند، یک مترجم می‌بایست در کنار آن‌ها حضور داشته و گفته‌های مأمور را به زبانی که متوجه می‌شوند، ترجمه کند. چرا که در ازدواج رضایت طرفین ضروری است و طرفین باید بدانند چه چیزی را پذیرفته‌اند. برای اینکه این ازدواج اعتبار پیدا کند، بایستی پس از عقد نکاح در حضور مسئولین ترکیه، این موضوع به اطلاع نمایندگی‌های کشور خود نیز رسانده و تایید گردد تا در آن کشورها نیز معتبر محسوب شود.