BİLGİ NOTU: ALMAN MEDENİ KANUNU (BGB) MADDE 535 VE TBK 299

§ 535 BGB: Kira sözleşmelerinin içeriği ve ana yükümlülükleri 

  1. Kira sözleşmesinden kiraya veren kiracıya kiralanan mülkün kullanımını bırakma yükümlülüğü doğmaktadır. Kiraya veren kiralık mülkü kiracıya sözleşmeye uygun bir halde bırakmalı ve kiralama süresi boyunca bu durumda muhafaza etmelidir. Kiralık mülkün sorumlulukları kiraya verenin üzerindedir. 
  2. Kiracı, kiraya veren tarafa anlaşılmış kiralama ücretini ödemekle yükümlü kılınmıştır.

TBK MADDE 299-

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.