چگونه می‌توان صاحب کارت فیروزه‌ای در ترکیه شد؟

«کارت فیروزه‌ای» برنامه‌ای است که دارندگان آن از حق اقامت و اجازه کار در ترکیه برخوردار شده و پس از تکمیل شرایط، برای اخذ شهروندی ترکیه نیز سهولت ایجاد می‌کند. موارد مربوط به «کارت فیروزه‌ای» پس از تصویب در تاریخ 17 مارت 2017 به اجرا گذاشته شد.

بر اساس این آیین‌نامه، متقاضیان «کارت فیروزه‌ای» باید حائز شرایط زیر باشند:

“کارت فیروزه‌ای به افرادی داده می‌شود که؛

الف) از نظر میزان تحصیلات، درآمد، دانش و تجربه حرفه‌ای، مشارکت در امور  علمی و فناوری و موارد مشابه به عنوان یک نیروی کار واجد شرایط ارزیابی شوند.

ب) از نظر سطح سرمایه‌گذاری و یا صادرات، ظرفیت ایجاد اشتغال، مشارکت در پیشرفت دانش و فناوری و موارد مشابه به عنوان سرمایه‌گذار و کارفرمای واجد شرایط ارزیابی شوند.

ج) دانشمندان و یا پژوهشگرانی که در توسعه دانش و فناوری ایفای نقش کرده و یا در زمینه علم، صنعت و فناوری که از نظر منافع ملی در سطح بین‌المللی استراتژیک تلقی می‌شود، فعالیت یا تحقیقات  انجام می‌دهند.

چ) از نظر فرهنگی، هنری و فعالیت‌های ورزشی در سطح بین‌المللی دارای موفقیت باشند.

د) در شناساندن و یا ترویج ترکیه و یا فرهنگ ترکی در سطح بین‌المللی ایفای نقش نموده و در امور مربوط به منافع ملی ترکیه فعالیت نمایند.”

برای درخواست «کارت فیروزه‌ای» می‌توانید به وزارت کار و تامین اجتماعی و یا نمایندگی‌های ترکیه در خارج از کشور مراجعه کنید. انجام این امور از طریق دادن وکالت به یک دفتر حقوقی نیز امکان پذیر می‌باشد.

Faaliyet Alanlarımız