قرارداد تجارت ترجیحی میان ترکیه و ایران

قرارداد تجارت ترجیحی که در سال 2014 میان ترکیه و ایران به امضا رسید و در روزنامه رسمی مورخ 4/11/2014 به شماره 29165 منتشر گردید، در اول ژانویه سال 2015 به اجرا گذاشته شد. بر اساس اظهارات اخیر، قرار است که ظرفیت این قرارداد گسترش پیدا کند. با امضای این قرارداد که به‌طور کلی هدف از آن توسعه و تسهیل روابط تجاری دو کشور می‌باشد، موجب افزایش مناسبات تجاری ترکیه و ایران شده است.

با نگاهی کوتاه به این قرارداد می‌توان موارد زیر را به‌طور خلاصه مشاهده نمود:

1-  با این قرارداد تدابیر پیش‌گیرانه در قبال قیمت‌شکنی و یارانه اتخاذ می‌شود.

2- بر اساس ماده 11 قرارداد، تدابیر محافظتی اتخاذ و به اجرا گذاشته شده است.

3- بر اساس ماده 12 قرارداد، در خصوص تدابیر ویژه استانداردها و سلامت گیاهان توافق حاصل شده است.

4- بر اساس ماده 14 قرارداد، مسئله پرداخت تنظیم گردیده و به مواد 8 و 14 قرارداد آی.ام.اف رجوع داده شده است.

5- دیگر مواد قرارداد نیز به طور کلی به شفافیت، امنیت، ارزش‌ها و غیره اختصاص داده شده است. همچنین در این قرارداد تاکید شده که طرفین باید از ایجاد محدودیت‌های پنهانی و مانع‌تراشی در امر تجارت خودداری کنند.

هر دو کشور در خصوص لیست مندرج در ضمیمه قرارداد و تخفیفات گمرکی توافق کرده‌اند که در بسیاری از کالاها (بیش از سیصد کالا) تخفیف مالیات گمرکی اعمال نمایند.