راه‌های قانونی در اعتراض به رأی دیپورت و اصول بازداشت اداری

مطابق مقررات، دستور دیپورت به شخص مربوطه و یا وکیل او ابلاغ می‌گردد.

از آنجایی که دستور دیپورت یک رأی اداری می‌باشد، شخص و یا وکیل او می‌تواند علیه رأی صادره در دادگاه‌های اداری دعوی اقامه کند. اعتراض باید ظرف 15 روز پس از ابلاغ دستور دیپورت به شخص مورد نظر، انجام گیرد و به مقام مربوطه نیز در خصوص اقامه دعوی در دادگاه اطلاع داده شود. در غیر این صورت حق اقامه دعوی لغو می‌گردد. تا زمان صدور حکم دادگاه، دستور دیپورت به اجرا گذاشته نمی‌شود. ولی بهتر است در متن درخواست دعوی جمله “تعلیق اجرای رأی درخواست می‌شود.” اضافه گردد. دادگاه ظرف 15 روز اعتراض وارده را مورد ارزیابی قرار داده و رأی قطعی را صادر می‌کند.

رای قطعی دیپورت از کشور، از سوی «اداره مهاجرت استان» و یا «مرکز دیپورت ترکیه» اجرا می‌گردد. پس از قطعی شدن رأی دیپورت، برای خروج از کشور «برگه خروج» به فرد مذکور داده می‌شود. فرد دیپورت شده با همراه داشتن این برگه بایستی ظرف مهلت تعیین شده، کشور را ترک نماید. مهلت تعیین شده بین 15 تا 30 روز می‌باشد.

موارد استثنایی

– افرادی که ممکن است متواری یا ناپدید شوند،

– افرادی که قوانین ورود و خروج ترکیه را نقض کرده‌اند،

– افرادی که از مدارک جعلی استفاده کرده‌اند،

– افرادی که بدون دلیل موجه، در مهلت تعیین شده از ترکیه خارج نشده‌اند،

-افرادی که برای نظم، امنیت و سلامت عمومی تهدید ایجاد می‌کنند،

به افرادی که در فوق به آن‌ها اشاره گردید، مهلت داده نمی‌شود. در مورد آن‌ها رأی بازداشت اداری صادر می‌شود. از طرف پاسگاه دستگیر و ظرف 48 ساعت به مراکز بازداشت اداری منتقل می‌شوند. طبق قانون، مدت بازداشت اداری حداکثر 6 ماه می‌باشد، اما در صورتی که فرد بازداشت شده در مورد خود بیانات کذب ارائه کرده و همکاری لازم را انجام ندهد، این مدت حداکثر 6 ماه دیگر قابل تمدید است. استانداری هر ماه اجباری بودن یا نبودن بازداشت اداری را بررسی می‌کند. در صورت نیاز، بررسی‌ها در فواصل کمتر از 30 روز نیز انجام می‌گیرد. در صورتی که هیچگونه اجبار برای بازداشت اداری شخص وجود نداشته باشد، شخص بلافاصله آزاد می‌شود. اما ممکن است از آن‌ها خواسته شود که در آدرس مشخصی اقامت داشته و یا در زمان‌های مشخص در مکان‌های مشخص حضور داشته باشند.

پس از صدور رأی بازداشت اداری، برای اعتراض می‌توان به دادگاه کیفری صلح مراجعه کرد. همچنین در حین بسر بردن در بازداشت اداری، می‌توان با ادعای از بین رفتن یا تغییر شرایط بازداشت به دادگاه کیفری صلح مراجعه کرد. ارائه اعتراض به دادگاه، موجب توقف بازداشت اداری نمی‌شود. قاضی ظرف 5 روز اعتراض وارده را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کند. رأی صادره قطعی می‌باشد.

امکانات فراهم شده برای افراد حاضر در مرکز دیپورت طبق ماده اصلاحی 59

الف) “خدمات بهداشتی اولیه و اورژانسی که فرد خارجی قادر به پرداخت هزینه آن نمی‌باشد، به طور رایگان ارائه می‌گردد.

1-فرد خارجی از امکان دسترسی به نزدیکان خود، دفتر اسناد رسمی، نمایندگی قانونی، وکیل مدافع و استفاده از تلفن برخوردار می‌باشد.

2- فرد خارجی از امکان دیدار با ملاقات‌کنندگان، ملاقات با مسئول کنسولگری کشور خود و مسئول کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برخوردار می‌باشد.

ب) حقوق و منافع کودکان مد نظر قرار گرفته، خانواده‌ها و کودکانِ بدون همراه در مکان‌های مجزا نگهداری می‌شوند.

1-به منظور بهره‌مندی کودکان از آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش ترکیه تدابیر لازم را اتخاذ می‌کند.”

هنگام اجرای حکم دیپورت، به منظور خروج فرد از کشور برگه خروج به او داده می‌شود. تا پایان روند دیپورت، ممکن است گذرنامه و مدارک فرد، نگهداری شود. هزینه خروج از کشور بر عهده فردی است که حکم دیپورت در مورد او صادر گردیده است. در صورتی که شخص قادر به تقبل هزینه‌ها نباشد، تمامی و یا بخشی از این هزینه‌ها از سوی اداره کل مهاجرت تأمین می‌شود. تا زمانی که فرد مذکر این هزینه‌ها را پرداخت نکند، ممکن است ورود مجدد او به کشور ممنوع گردد.

Faaliyet Alanlarımız