دفتر حقوقی سیحان

دفتر حقوقی سیحان

دفتر حقوقی سیحان در آنکارا با همکاری سه وکیل مدافع و چندین پرسنل کمکی فعالیت می‌کند. این دفتر از سال 1995 در حال ارائه خدمات حقوقی به اشخاص  حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور می‌باشد.

دفتر حقوقی سیحان؛ به عنوان یک شرکت حقوقی که خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های مختلف حقوقی ارائه می‌دهد، تلاش می‌کند که روابطی طولانی مدت و مبتنی بر احترام با موکلین خود داشته باشد. این دفتر حقوقی، در زمینه ارائه راه حل‌های عملی و خدمات حرفه‌ای به موکلین خود فعالیت کرده و با ایجاد اطمینان در خصوص رعایت اصول اخلاقی و عملکرد حرفه‌ای، بر اساس نیازهای مراجعه‌کنندگان به ارائه خدمات حقوقی می‌پردازد.

دفتر حقوقی سیحان

زمینه فعالیت ما

دفتر حقوقی سیحان؛ به عنوان یک شرکت حقوقی که خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های مختلف حقوقی ارائه می‌دهد، تلاش می‌کند که روابطی طولانی مدت و مبتنی بر احترام با موکلین خود داشته باشد. این دفتر حقوقی، با ارائه راه حل‌های عملی و خدمات حرفه‌ای به موکلین خود، فعالیت می‌کند.

حقوق تجاری و شرکت ها

حقوق تجاری و شرکت ها

ما در تمام مراحل شرکت با شما هستیم ، از مرحله تاسیس شروع می شود.
بیشتر

حقوق ساختمان سازی و غیر منقول

حقوق ساختمان سازی و غیر منقول

در حالی که دفتر ما در خرید املاک و مستغلات خدمات ارائه می دهد ، وظایف تهیه توافق نامه خرید و فروش ، تحقیق در مورد املاک و مستغلات را در ثبت زمین و شهرداری و انجام مراحل انتقال رسمی با یک وکیل مجاز انجام می دهد.
بیشتر

حقوق اجرا- ورشکستگی

حقوق اجرا- ورشکستگی

بسیاری از مشاغل و شرکتها نمی توانند مطالبات دریافتی خود را که به دلیل قراردادهای اشتباه یا مفقود شدن عناصر از سالها پیش بوجود آمده یا بوجود می آیند ، وصول کنند.
بیشتر
دفتر حقوقی سیحان

تیم کاری ما

به عنوان یک شرکت حقوقی که خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های مختلف حقوقی ارائه می‌دهد، تلاش می‌کند که روابطی طولانی مدت و مبتنی بر احترام با موکلین خود داشته باشد. این دفتر حقوقی، در زمینه ارائه راه حل‌های عملی و خدمات حرفه‌ای به موکلین خود فعالیت کرده و با ایجاد اطمینان در خصوص رعایت اصول اخلاقی و عملکرد حرفه‌ای، بر اساس نیازهای مراجعه‌کنندگان به ارائه خدمات حقوقی می‌پردازد.