حقوق تجاری و شرکت ها
Compliance Kavramı ve Anonim Şirketler

دفتر حقوقی سیحان، از زمان تاسیس یک شرکت تا اجرای تمامی مراحل در کنار شما می‌باشد. به ویژه در زمان‌های بحرانی؛ کارهایی مانند مشاوره حقوقی، تدابیر حقوقی اضطراری، ایجاد روابط بین شرکا، ورشکستگی، به تاخیر انداختن ورشکستگی و امور کنکوردات را در اسرع وقت و به بهترین نحو ممکن حل می‌کند.

این دفتر با سال‌ها تجربه، در زمینه ساختار و کارکرد مدیریتی شرکت‌ها، از جمله شرکت‌های خانوادگی خدمات ارائه می‌کند.

با توجه به کادر مدیریتی بزرگ شرکت‌های امروزی و به علت سو استفاده از اختیارات واگذار شده بر اساس اعتماد؛ هیئت مدیره‌ها، مدیران شرکت‌ها و وکیل مدافع‌ها بیشتر در راستای منافع خود فعالیت می‌کنند. دفتر حقوقی سیحان در چنین مواقعی ضمن انجام تحقیقات لازم می‌تواند تعقیبات کیفری در خصوص این افراد را فراهم کند.

دفتر حقوقی سیحان همچنین با کادر متخصص خود در زمینه نهادینه شدن شرکت‌ها، تشخیص حفره‌های سیاه شرکت، تحصیل طلب‌های شرکت، اقامه دعوی و پیگیری آن و محافظت قانونی از شرکت‌هایی که غرق در بدهی هستند، خدمات ارائه می‌نماید.

Faaliyet Alanlarımız