اجازه کار چیست؟ چگونه اقدام می‌شود؟

قانون بین‌المللی نیروی کار به شماره 6735 چیست؟ از چه زمانی اجرا می‌گردد؟

قانون بین‌المللی نیروی کار به شماره 6735 در تاریخ 2016/08/13 با انتشار در روزنامه رسمی به شماره 29800 به اجرا گذاشته شده است.

این قانون؛ افرادی که در ترکیه اشتغال داشته و یا متقاضی کار در ترکیه می‌باشند؛ افراد خارجی که قصد دارند تحت مدیریت یک کارفرما دوره آموزش حرفه‌ای را گذرانده و یا در حال گذراندن دوره آموزشی هستند؛ افراد خارجی که برای کارآموزی اقدام کرده‌اند؛ افراد خارجی که قصد ارائه خدمات در ترکیه بطور موقتی می‌باشند و افراد حقیقی و حقوقی که دارای پرسنل خارجی بوده و یا قصد استخدام افراد خارجی دارند را شامل می‌شود.

نحوه درخواست اجازه کار از خارج از کشور طبق قانون شماره 6735

افراد خارجی مقیم خارج از کشور، می‌توانند با در دست داشتن قرارداد کاری با کارفرما برای اخذ اجازه کار به نمایندگی‌های جمهوری ترکیه در کشور محل اقامت خود مراجعه و درخواست اجازه کار را ارائه نمایند. در صورت پذیرفته شدن درخواست، یک شماپیگیری از طرف سفارت داده می‌شود. کارفرما و یا وکیل او که قصد استخدام پرسنل خارجی دارد، می‌تواند با رمز سایت دولت الکترونیکی «اِ – دولت، وارد سایت شده و همراه با شماره رفرانس فرد خارجی، از طریق سایت رسمی وزارت کار و تامین اجتماعی مراجعه نماید. با توجه به این که در حین مراجعه، فرد خارجی در خارج از کشور حضور دارد، کارفرما و یا وکیل او بایستی ظرف 10 روز کاری اصل قرارداد امضا شده و سایر مدارک لازم را به وزارتخانه تحویل دهد.

نحوه درخواست اجازه کار از داخل کشور طبق قانون شماره 6735

افراد خارجی که برای تحصیلات دوره کاردانی و یا کارشناسی در ترکیه حضور داشته و یا به هر دلیل دارای “شش ماه” اجازه اقامت بوده و اجازه آن‌ها رو به پایان می‌باشد، در صورت تمایل به اشتغال در ترکیه، می‌توانند از طریق کارفرمای خود به صورت آنلاین به وب‌سایت رسمی وزارت کار و تامین اجتماعی مراجعه کرده و ظرف 6 روز کاری، فرم و تقاضانامه امضا شده را به وزارتخانه ارائه نمایند.

 چگونگی ارزیابی نتیجه مراجعه برای درخواست اجازه کار و نحوه اعلام آن
نتیجه مثبت و یا منفی درخواست اجازه کار، از طریق پست الکترونیکی به کارفرما اطلاع داده می‌شود. در صورتی که این درخواست از یک کشور خارجی انجام شده باشد، نتیجه به صورت آنلاین به نمایندگی مربوطه اعلام می‌گردد. در صورتی که درخواست اجازه کار مثبت ارزیابی شود، شخص مراجعه کننده خارجی می‌بایست با حضور در نمایندگی، هزینه اجازه کار و ویزا را پرداخت کرده  و برچسب مربوط به پرداخت هزینه ویزا را به گذرنامه خود بچسباند. افراد خارجی که برچسب‌های هزینه‌های پرداختی را به گذرنامه خود نچسبانده باشند، اجازه کار آن‌ها لغو می‌گردد. کارت اجازه کار فرد مذکور از طریق اداره پست به کارفرما ارسال می‌شود. 
 
مرجعی که در صورت رد درخواست اجازه کار می‌توان به آن مراجعه کرد
در صورت رد درخواست اجازه کار، عدم تمدید و یا بی‌اعتبار شدن آن، فرد مربوطه می‌بایست ظرف 30 روز اعتراض کتبی و مدارک لازم را به صورت آنلاین از طریق سایت ارسال کند. در صورتی که وزارتخانه اعتراض وارده را نپذیرد، فرد مذکور می‌تواند از طریق مراجع اداری و قضایی اقدام نماید. افراد خارجی که اجازه کار آن‌ها ابطال شده باشد، نمی‌توانند مجددا اقدام کنند.

Faaliyet Alanlarımız